Iegāde un Piegāde

Veicot pasūtījumu SIA “Lūšu Drava” interneta tirdzniecības vietnes LusuDrava.lv sadaļā „Produkti”, starp pircēju un SIA „Lūšu Drava” stājas spēkā distances līgums.

DISTANCES LĪGUMS PAR PREČU PIEGĀDI

Distances līgums (turpmāk tekstā Līgums), kura saturu nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2002. gada 28.maija noteikumi Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts latviešu valodā starp: 
1) Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lūšu Drava”, reģ. nr. 40103655483, PVN maksātāja nr. LV40103655483, juridiskā adrese: Zvaigžņu iela 48, Lielvārde, LV-5070, (turpmāk tekstā SIA „Lūšu Drava”), un 
2) fizisku vai juridisku personu (turpmāk tekstā Klients), kas veic pirkumu SIA „Lūšu Drava” interneta tirdzniecības vietnes LusuDrava.lv sadaļā „Produkti” (turpmāk tekstā E-veikals). 
Klients, veicot pasūtījumu E-veikalā, apstiprina, ka ir iepazinies ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem:

1. Preces un to cenas

1.1. SIA „Lūšu Drava” piedāvā iegādāties medus un biškopības produktus, kas tiek klasificēti kā pārtikas produkti (turpmāk tekstā Preces).
1.2. Ar Preču aprakstiem un cenrādi Klients var iepazīties E-veikalā.
1.3. E-veikalā ievietoto Preču attēli var nedaudz atšķirties no reālās Preces izskata.
1.4. Cenas E-veikalā norādītas ar PVN (21%). Preces cenā nav iekļautas Preces piegādes izmaksas.
1.5. SIA „Lūšu Drava” patur tiesības mainīt cenrādi. Attiecībā uz Klientu spēkā ir pasūtīšanas brīdī esošā cena.

2. Pasūtījuma veikšana

2.1. Klients izvēlētās Preces ievieto iepirkumu grozā, uzklikšķinot uz “pievienot grozam” pogas.
2.2. Klients var apskatīt „Iepirkuma groza” saturu un nepieciešamības gadījumā to mainīt, uzklikšķinot uz E-veikala labajā augšējā stūrī redzamās “iepirkumu ratiņu” ikonas, kas attēlo iepirkumu grozā ievietoto preču sarakstu. Atvērtajā sarakstā iespējams preces izņemt no saraksta vai arī mainīt preču vienību skaitu, kā arī turpināt soļus uz pasūtījuma veikšanu.
2.3. Lai noformētu pasūtījumu, Klients ievada nepieciešamo informāciju (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese un papildu informāciju par piegādes veidu). Šī informācija nepieciešama pasūtījuma apstrādei, piegādes veikšanai un SIA „Lūšu Drava” grāmatvedībai. Klienta sniegtā informācija tiek apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
2.4. Klients var pievienot informāciju, ko viņš uzskata par nepieciešamu darīt zināmu pasūtījuma veiksmīgākai izpildei, ierakstot to laukā „Papildu informācija”.
2.5. Lai apstiprinātu pasūtījumu, Klientam ir jāiepazīstas ar Preces Pasūtīšanas un Piegādes noteikumiem, t.i. šī Līguma noteikumiem. Ja Klients šiem noteikumiem piekrīt, viņš “Iepirkuma groza” formā nospiež pogu “Pasūtīt”.
2.6. Pēc pasūtījuma veikšanas E-veikalā Klients saņem SIA „Lūšu Drava” darbinieka sagatavotu atbildi par pasūtījuma saņemšanu, piegādes un norēķinu iespējām. Ja Klientam rodas kādas neskaidrības, viņš var sazināties ar SIA “Lūšu Drava” darbinieku vai nu rakstot uz e-pasta adresi bites@lusudrava.lv , vai arī zvanot darba laikā (9:00 – 17:00) pa tālruni 26353518 . 

3. Samaksas kārtība

3.1. SIA „Lūšu Drava” par E-veikalā pasūtītajām Precēm piedāvā norēķināties ar priekšapmaksu, veicot pārskaitījumu uz SIA „Lūšu Drava” bankas kontu (turpmāk tekstā Priekšapmaksa).
3.2. Izvēloties par pasūtījumu norēķināties ar Priekšapmaksu, Klients pēc pasūtījuma veikšanas saņem e-pastu ar nepieciešamo informāciju, lai varētu veikt pārskaitījumu. Veicot pārskaitījumu Klientam jānorāda saņemtā priekšapmaksas rēķina numurs. Pasūtījums tiek sagatavots un piegādāts pēc Klienta maksājuma reģistrācijas SIA “Lūšu Drava” kontā.

4. Preču piegādes izmaksas un kārtība

4.1. SIA „Lūšu Drava” piedāvā šādus Preču piegādes veidus:
4.1.1. izmantojot SIA „OMNIVA” jeb “Omniva” pakomātu pakalpojumu (pasūtījums tiek piegādāts uz Klienta izvēlēto pakomātu);
4.1.2. izmantojot SIA „POST SERVICE KURZEME” jeb “Pasta Stacijas” pakomātu pakalpojumu (pasūtījums tiek piegādāts uz Klienta izvēlēto pakomātu);
4.1.3. izmantojot VAS „Latvijas Pasts” pakalpojumus;
4.1.4. vienojoties ar SIA “Lūšu Drava” pārstāvi par iespējām veikt personīgu piegādi vēlamajā adresē.
4.2. Preču piegādes izmaksas, veicot preču piegādi ar šī līguma 4.1 punktā minētajiem piegādes pakalpojumu sniedzējiem, tiek noteiktas saskaņā ar šo pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem cenrāžiem. Preču piegādes izmaksu informācija pirms preču piegādes tiek e-pastā vai telefoniski saskaņota ar Klientu.
4.3. Preces šī līguma 4.1 punktā minētajiem piegādes pakalpojumu sniedzējiem tiek nodotas pēc tam, kad Klienta maksājums reģistrēts SIA „Lūšu Drava” kontā.
4.4. Pēc Preču nodošanas piegādes pakalpojumu sniedzējam SIA „Lūšu Drava” nosūtīta informatīvu elektroniskā pasta vēstuli uz Klienta e-pasta adresi, kurā norādīts preču nodošanas datums, kā arī sūtījuma numurs (ja tāds ir) un paredzamais sūtījuma saņemšanas datums.

5. Atteikuma tiesības

5.1. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru Kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Pircējam ir tiesības vienpusēji un neatkarīgi no preču atbilstības kvalitātei atkāpties no Līguma 14 kalendāra dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis Preci, izņemot, ja iegādāta pārtika vai dzērieni, kā arī, ja iegādātais kosmētikas,sadzīves ķīmijas līdzeklis vai higiēnas prece ir ticis atvērts un lietots. 
5.2. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, viņš 7 kalendāro dienu laikā no rakstiska atteikuma iesniegšanas brīža atdod Pārdevējam preci tādā pašā kvalitātē un oriģinālajā iepakojumā, kādā to saņēma. Pircējs ir atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā. 
5.3. Par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, sūtot e-pastu uz bites@lusudrava.lv. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, Pārdevēja pienākums ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pircējs nosūtījis rakstisku atteikumu un atgriezis preci, atmaksāt Pircējam visas viņa par preci veiktās iemaksas.

6. Klienta tiesības un pienākumi

6.1. Klienta pienākums ir iepazīties ar Līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz Preču iegādes, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu ievērošanu.
6.2. Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā.
6.3. Klienta pienākums ir veikt samaksu par Precēm saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.4. Klienta pienākums ir nekavējoties informēt SIA „Lūšu Drava”, ja pasūtījums nav saņemts norādītajā laikā.

7. SIA “Lūšu Drava” tiesības un pienākumi

7.1. SIA „Lūšu Drava” apņemas piedāvāt Klientam augstas kvalitātes Preces, kā arī rūpēties, lai Klients saņemtu precīzu un plašu informāciju par piedāvātajām Precēm.
7.2. SIA „Lūšu Drava” apņemas izmantot Klienta norādīto personisko informāciju tikai pasūtījuma noformēšanai un piegādes veikšanai, kā arī grāmatvedībā. Klienta sniegtā informācija netiek izmantota cita veida datu apstrādē, kā arī netiek nodota trešajām personām komerciālos nolūkos.
7.3. SIA „Lūšu Drava” patur tiesības vienpusīgi mainīt Līguma saturu, cenrādi, Preču piedāvājumu jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Izmaiņas stājas spēkā ar publicēšanas brīdi SIA „Lūšu Drava” interneta tirdzniecības vietnē www.LusuDrava.lv. Attiecībā uz Klientu spēkā ir pasūtījuma brīdī esošā informācija un cenas.
7.4. SIA „Lūšu Drava” neatbild par gadījumiem, kad pasūtītā Prece netiek piegādāta Klientam Klienta neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

8. Preces garantijas noteikumi

8.1. Visām SIA „Lūšu Drava” piedāvātajām Precēm ir ražotāja izsniegts kvalitātes apliecinājums. SIA “Lūšu Drava” nedod garantiju piedāvātajām Precēm. Pretenziju par Precei konstatētajiem defektiem var pieteikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Ražošanas defekta gadījumā Klientam nekavējoties jāsazinās ar SIA „Lūšu Drava”, sūtot elektroniskā pasta vēstuli un adresi bites@lusudrava.lv vai zvanot pa tālruni 26353518 vai 22011333 darba dienās (9:00 – 17:00).

9. Strīdu risināšanas kārtība

SIA „Lūšu Drava” aicina Klientus visus strīdus risināt sarunu ceļā. Ja tas nav iespējams, strīdu risināšana notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Līguma darbības termiņš

10.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Klients ir noformējis un apstiprinājis pasūtījumu saskaņā ar Līguma 2. sadaļas noteikumiem.
10.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.

Līguma noteikumi aktualizēti 12.05.2019